About Me

Subscribe now!Feeds RSS

Latest posts

Other Things

Wednesday, March 02, 2005

pucung

0 comments

Cukup hirup mulus sapangadeg tangtung,
nya nyawa titipan,
pakeeun samemeh paeh,
guna kaya mawa banda sasampeuran.

Cukup lumur ti Gusti Allah Nu Agung,
geusan kumawula,
ngan kudu seja lumaden,
mulya hina awak nu nandangan inya.

Rugi-untung ku panuduh batur-batur.
ari enyana mah,
kumaha majar ceuk maneh,
lara bagja kumaha ceuk panarima.

(tina pupuh pucung panglipur bingung)

Comments
0 comments
Do you have any suggestions? Add your comment. Please don't spam!
Subscribe to my feed

Post a Comment